Wie zijn wij

Organisatie

Meedenken, mee-ondernemen en ontzorgen, dat zijn de uitgangspunten van de “Team Energy B2B aanpak”. Omdat ons bedrijf relatief klein en onafhankelijk is, is een complexe en logge rangorde ons vreemd. Het resultaat: kordate beslissingen, real time informatie, flexibel inspelen op de marktontwikkelingen en uiteindelijk scherpe tarieven.

 

tfile_pic14

 

Ons Team

Ons Team bestaat uit meerdere  professionals (met jarenlange ervaring) komende uit diverse marktsegmenten en heeft een netwerk van accountmanagers voor advies op maat en deskundigen specifiek voor diverse marktsegmenten. In ons kenniscentrum wordt alle kennis gebundeld. Al onze activiteiten worden uitgevoerd ten behoeve van het energie- en klantproces. Kortom, een hecht team van mensen die hetzelfde doel nastreven: bedrijven en organisaties ondersteunen bij diverse vraagstukken teneinde lokaal duurzaam eigen energieproductie te genereren voor de lokale energiebehoefte.

 

tfile_pic15

 

Visie

Transitie van centrale energieproductie naar lokale duurzame energieproductie uit verschillende duurzame bronnen zoals zon, wind, (rest)warmte, biomassa en aardwarmte alsmede CO2 neutraal produceren, vereist een bewuste en actieve houding van energieleveranciers, afnemers en ondernemers. Hun onderlinge relatie gaat in de toekomst veranderen. Energie wordt een echte Business Issue ! De afnemers worden steeds vaker direct betrokken bij het besparen en het lokaal produceren van energie. De leveranciers krijgen steeds meer een rol als dienstverlener en komen daardoor dichter bij hun klanten te staan. Er zullen nieuwe decentrale duurzame energiebedrijven de markt betreden. Vanwege schaalvoordelen, risicomanagement en financieringsbehoefte is samenwerking tussen de partijen van groot belang. Coactief samenwerken heeft de toekomst.